Leren in beweging : activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters

Type:
boek
Titel:
Leren in beweging : activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters
Auteur:
Vandebroek, Marie; Wassink, Dorien; Rutten, Cindy
Jaar:
2016
URL:
https://www.acco.be/acco/flexpaper/viewer.aspx?doc=233fa847-0fe0-497c-8449-6d617d85c456 Inhoudsopgave!
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2016
Paginering:
184 p. : illustraties.
Nota:
Praktijkboek waarin diverse leerinhouden (wiskunde, Nederlands, muzische vorming etc.) op een bewegende manier worden aangeboden, om op die manier aan de cognitieve ontwikkeling en de motorische vaardigheden van kleuters te werken.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.471.47 VAND 16 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789462924826
Onderwerp:
Bewegingsopvoeding ; kleuteronderwijs ; didactiek
Samenvatting:
Een praktijkboek met bewegingsactiviteiten, voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek naar bewegingsintegratie voor kleuters. Het doel van de activiteiten is om leerinhouden uit de leergebieden wiskunde, Nederlands, mens en maatschappij, wetenschappen en techniek en muzische vorming op een bewegende manier aan te bieden. De doelgroep zijn kinderen van 4 tot 6 jaar, maar kan makkelijk aangepast worden aan jongere en oudere kinderen. Elke activiteit is op dezelfde manier opgebouwd. Naast de cognitieve ontwikkelingsdoelen worden bij iedere activiteit ook de motorische doelen en psychomotorische doelen weergegeven. Variatie, differentiatie, materialen en plaats worden systematisch beschreven. Aansluitend is er een verklarende woordenlijst. In bijlagen is terug te vinden hoe ontwikkelingsdoelen gekoppeld zijn aan de activiteiten; een wiskundige begrippenlijst geeft onder andere ruimtebegrippen weer; toont een grondplan kaartlezen; met werkbladen om scores bij te houden en plattegronden. Het boek besluit met een bronnenlijst. Interessant boek voor leerkrachten lichamelijke opvoeding en onderbouw van het basisonderwijs, kinderverzorg(st)ers en ouders. © NBD Biblion, Het belang van fysieke activiteit kan niemand ontkennen. Een fysiek actieve levensstijl draagt al van op zeer jonge leeftijd bij aan de gezondheid. Het boek Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters wil kinderen meer laten bewegen (fysieke activiteitsgraad verhogen), beter laten bewegen en cognitieve doelen beter laten bereiken. Het boek is een onmisbare activiteitenbundel voor iedereen die met kinderen werkt. Het is samengesteld voor kleuterleid(st)ers, leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding in het kleuteronderwijs, kinderverzorgers … voor iedereen die graag op een actieve manier aan de slag gaat met kinderen en wil werken aan het lichamelijk welzijn van kinderen. De activiteiten zijn in eerste instantie gericht op kinderen van vier tot zes jaar, maar zijn heel eenvoudig aan te passen aan het niveau van jongere en oudere kinderen. De activiteiten zijn logisch en volgens een vaste structuur opgebouwd. Ze maken het mogelijk diverse leerinhouden (taal, wiskunde, muziek…) aan te reiken op een bewegende manier. Binnen elke activiteit komen verschillende mogelijkheden tot differentiatie en variatie aan bod en er is telkens voldoende ruimte voor eigen interpretatie en invulling van de activiteiten. De activiteiten zijn dan ook bij uitstek toepasbaar in verschillende contexten en voor het aanbrengen van uiteenlopende onderwerpen. Dit boek is het resultaat van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Leren in beweging: bewegingsintegratie in het curriculum kleuteronderwijs’ uitgevoerd aan de Hogeschool PXL.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:002344735