Vreemden : naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme

Type:
boek
Titel:
Vreemden : naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme
Auteur:
Elchardus, Mark; Siongers, Jessy (red.)
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : LannooCampus, 2009
Paginering:
334 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789020986860
Onderwerp:
Racisme
Samenvatting:
Dit boek is de zoveelste paniekzaaierij van sociologen die 'verontrustende' resultaten presenteren van nog maar eens een opiniepoll. Het is een behoedzame en weloverdachte studie die steunt op een groot aantal onderzoeken en databanken en die speurt naar verklaringen en oplossingen voor etnische vooroordelen. De mythe dat etnische vooroordelen een gevolg zijn van kansarmoede en deprivatie wordt doorprikt. De rol van gezin, school en universiteit, van ouders, leraars en media wordt zorgvuldig in kaart gebracht. Prikkelend en uitdagend voor een gespecialiseerd publiek, informatief voor wie wil werken aan een meer verdraagzame samenleving, toegankelijk voor een geĆÆnteresseerd publiek. Etnocentrisme, racisme, xenofobie zijn termen die regelmatig opduiken, doorgaans op die momenten waar niet de houding zelf maar bepaalde van haar afgeleide gedragingen (zoals discriminatie, extreem rechts stemgedrag, etnische spanningen ...) de samenleving opschrikken. Dan wordt al snel geschermd met verschillende verklaringen voor die houdingen en dat gedrag. Deze stemmen soms overeen met wat wetenschappelijk onderzoek vindt, vaak ook niet. In de duiding van etnocentrisme staan verschillende wetenschappelijke verklaringswijzen bovendien naast elkaar, zelfs niet echt als concurrerende verklaringen, maar letterlijk naast elkaar als buren die elkaar negeren. Wie de literatuur over etnocentrisme overloopt, stelt vast dat de oorsprong van die houding in drie soorten werkelijkheden worden gezocht: de natuur, de persoonlijkheid en de sociale omstandigheden. In het onderzoek waarover rapporteert, ligt de nadruk vooral op de sociale omstandigheden. Veel onderzoek naar die omstandigheden heeft overwegend of zelfs uitsluitend aandacht gehad voor de materiĆ«le condities waarin mensen leven. Die blijken echter niet (meer) zo belangrijk voor de verklaring van etnisch vooroordeel.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:002324526