Ergotherapie in de gerontologie : basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening

Type:
boek
Titel:
Ergotherapie in de gerontologie : basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening
Auteur:
De Coninck, Leen
Jaar:
2014
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2014
Paginering:
246 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RC953.8.O22 DECO 2014 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789033495625
Onderwerp:
Ergotherapie Gerontologie
Samenvatting:
Ouderen nemen in de huidige maatschappij een steeds prominentere plaats in. Hun wensen en behoeften veran- deren en ze wensen zich zo lang mogelijk te blijven ontwik- kelen en autonoom te blijven. Deze demografische tran- sitie heeft tevens invloed op de hulpverleners in de oude- renzorg. Het is één van de taken van de ergotherapeut om - rekening houdend met de wensen en behoeften van de oudere en zijn omgeving - deze oudere te helpen zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid te behouden. Dit boek biedt een basis waarop de ergotherapeut zich kan beroepen om kwaliteitsvol hulp te verlenen. Het beschrijft de valkuilen van bepaalde visies die de maatschappij heeft op deze bevolkingsgroep. De normale veroudering van de oudere persoon wordt op een positief realistische manier besproken, gebaseerd op het kader van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF - WHO). De taakgebieden van de ergotherapeut worden gespecificeerd. Het kwalitatief hulpverlenen wordt onder- bouwd door theorieën uit het methodisch, cliëntgericht, evidence based en ethisch handelen. Praktijktoepassingen maken het geheel herkenbaar voor zowel de beginnende als de ervaren ergotherapeut. Het boek Ergotherapie in de gerontologie richt zich zowel naar hogeschoolstudenten als naar hulpverleners in het werkveld en werd samengesteld dankzij een constructieve samenwerking tussen de hogescholen en het werkveld.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:002241960