Zicht op de dagelijkse tijd.

Type:
boek
Titel:
Zicht op de dagelijkse tijd.
Auteur:
Jacobs, Benjamin; GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Pedagogische begeleidingsdienst
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2013
Paginering:
157 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.476.1 JACO 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789057183072
Onderwerp:
Wereldoriëntatie Kleuteronderwijs
Wereldoriëntatie Basisonderwijs
Tijd
Samenvatting:
Wat betekent dagelijkse tijd voor kinderen? Hoe stimuleer je als leraar de ontwikkeling van het (cyclische) tijdsbegrip bij kleuters en lagereschoolkinderen? Hoe zorgen we op school voor een goede opbouw van het aanbod, de aanpak en de vorm? Dat zijn de vragen waarop dit pedagogisch cahier een antwoord wil bieden. In ‘Zicht op dagelijkse tijd’ ligt de nadruk vooral op het technische aspect van de tijd: een jaar is opgebouwd uit seizoenen en maanden, weken bestaan uit dagen, een dag is ingedeeld in dagdelen en klokuren, enzovoort. Vanuit het oogpunt van sociale zelfredzaamheid is het van belang dat kinderen greep krijgen op de dagelijkse tijd en vaardigheden ontwikkelen zoals kloklezen, het gebruiken van kalenders om te plannen en te rekenen, het correct interpreteren van eenvoudige uurtabellen en allerlei tijdsaanduidingen. Dit cahier beschrijft op zeer praktische wijze, met tal van voorbeelden, illustraties en didactische tips en veelal in een opbouw per klas hoe we ons onderwijs kunnen vormgeven zodat kinderen gaandeweg die inzichten en vaardigheden kunnen verwerven. Ten slotte slaat het cahier ook de brug met het leerdomein ‘natuur’, met name door de focus op weerkalenders. Omdat we aan de hand van de periodieke weeroverzichten ook inhouden realiseren uit het leerdomein ‘dagelijkse tijd’, wijden we ook daaraan een uitgebreid hoofdstuk.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:002197117