De plancyclus in het sociaalagogisch werk

Type:
boek
Titel:
De plancyclus in het sociaalagogisch werk
Auteur:
Fontaine, Britt
Jaar:
2010
URL:
http://www.bsl.nl (Howest) Inhoudsopgave en fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2010
Paginering:
155 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 FONT 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789031377756
Onderwerp:
Hulpverlening
Samenvatting:
In de hulpverlening is handelen het belangrijkste wat je doet, maar het is ook het laatste: er gaat een denk- en onderzoeksproces aan vooraf. Vaak zijn hulpverleners al aan het handelen of oplossen wanneer ze ontdekken dat hun oplossing niet goed werkt. Het blijkt dan dat het probleem nog onvoldoende is onderzocht, het handelen niet in lijn is met de diagnose of dat een concrete planning ontbreekt. Dit boek gaat over alle stappen die hulpverleners moeten nemen om verantwoord te handelen, volgens de zogenaamde 'plancyclus'. De auteur bespreekt de oriëntatiefase, de onderzoeksfase, de planningsfase, de uitvoeringsfase en de evaluatiefase. De stappen worden helder, concreet en geordend geformuleerd. De plancyclus in het sociaal-agogisch werk biedt een praktisch basismodel om het eigen handelen te sturen. De stappen uit de cyclus zijn ook te gebruiken om samen met collega¿s en andere deskundigen kritisch (de effecten van) het eigen handelen te bekijken. Het basismodel biedt houvast om tijdens besprekingen met de cliënt gemakkelijker tot een diagnose én oplossing te komen. Deze geactualiseerde tweede druk sluit aan op het nieuwe landelijke opleidingsprofiel. Daarnaast zijn nieuwe voorbeelden en extra casusmateriaal toegevoegd. (flaptekst)
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:002190752