IT governance in KMO's : de lemon market.

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
IT governance in KMO's : de lemon market.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; Verplancke, Bart
Jaar:
2009
URL:
http://hdl.handle.net/10046/586 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2009
Paginering:
65 p.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.IZI.2009/5 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk elektronica-ict, Deze masterproef kadert in de onderzoekslijn 'IT Governance bij KMO's' van Jan Devos. In dit onderzoek wordt er nagegaan hoe KMO's omgaan met IT. Als invalshoek wordt er vertrokken vanuit het feit dat veel IT implementaties zoals ERP-, en CRM-systemen falen bij KMO's. Uit cijfers van de Standish Group en eigen ervaringen als deskundige bij gerechtelijke beslechtingen van spaak gelopen IS projecten blijkt de relatie KMO-IT inderdaad zeer problematisch te zijn. De masterproef had verschillende doelstellingen, er moest in eerste instantie inzicht verworven worden in verklarende theorieën die een licht kunnen werpen op de werking van de markt waar KMO's en Independent Software Vendors (ISV) samenkomen. In dit opzicht zijn de Lemon Market Theory (LMT), de Principal-Agent Theory (PAT) en de Winners Curse theorie het bekijken waard. Deze theorieën werden al gebruikt in het IS onderzoek. Er moest ook onderzocht worden hoe de beslissing om te outsourcen bij een KMO tot stand komt. Voortgaand op de titel werd er getoetst of er inderdaad sprake is van een lemon market op de markt waar KMO en ISV elkaar ontmoeten. Belangrijk hierbij is dat we ook naar de gevolgen voor de rest van het project kijken. Dit doen we aan de hand van een theoretisch raamwerk dat werd opgesteld door gebruik te maken van bovenvermelde theorieën aangevuld met nog een aantal verklarende theorieën en plus empirische vaststellingen afkomstig van reële cases. Deze cases zijn gerechtelijke dossiers van gefaalde IT projecten in KMO's.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001939262