De invloed van pollutiestress op gedrag en fysiologie van waterjuffers.

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
De invloed van pollutiestress op gedrag en fysiologie van waterjuffers.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; Vervaet, Dries
Jaar:
2008
URL:
http://hdl.handle.net/10046/473 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2008
Paginering:
66 p. + bijl. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.MIL.2008/14 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk industrieel ingenieur milieukunde, Sinds de Industriële Revolutie is omgevingspollutie sterk toegenomen. De stijging van chemische stoffen in onze leefomgeving en in het milieu is voornamelijk het gevolg van allerlei menselijke activiteiten. Onder de polluenten verstaat men onder andere nitraten, fosfaten, zware metalen, persistente organische polluenten ,….De laatste decennia groeit het besef dat pollutie mogelijke gevaren met zich meebrengt voor mens en milieu wat heeft geleid tot heel wat wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek naar de invloed van pollutiestress (PFOS) op het gedrag en de fysiologie van waterjuffers valt binnen dit kader van wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van omgevingspollutie. Als studieorganisme is er gekozen voor waterjuffers omdat deze gekenmerkt worden door zowel een aquatisch (larve) als terrestrisch (imago) levensstadium.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001938784