Vergisting van energiegewassen : biogaspotentieel en afzet restproduct.

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
Vergisting van energiegewassen : biogaspotentieel en afzet restproduct.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; Op 't Eynde, Saskia
Jaar:
2007
URL:
http://hdl.handle.net/10046/334 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2007
Paginering:
VI, 76 p. + bijl. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.MIL.2007/13 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk industrieel ingenieur milieukunde, Dit eindwerk is gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep EnBiChem van de Hogeschool West-Vlaanderen, departement PIH, die werkt aan het TETRA-project 'Energiebouw Vlaanderen: boerderijschaal vergisting van energiegewassen'. Door stijgende ontginning- en raffinagekosten, maar ook door politieke onstabiliteit stijgen de prijzen voor fossiele energie waardoor investeringen in alternatieve technologie aantrekkelijker worden. Ondermeer hierdoor stijgt het aandeel groene energie in de wereldproductie. Groene energie heeft niet enkel tot doel de fossiele brandstoffen te vervangen, maar moet ook de milieu-impact verminderen, zoals de CO2-uitstoot en het daarbij horende broeikaseffect. Zonne-energie, wind- en waterkracht zijn de meest gekende bronnen van groene of alternatieve energie, maar het grootste aandeel van groene energie wordt gehaald uit de conversie van biomassa. Hier wordt dieper ingegaan op een techniek om groene stroom te produceren uit biomassa, namelijk de vergisting van energiegewassen. Hierbij wordt biogas gevormd dat kan verwerkt worden in een warmtekrachtkoppelinginstallatie, waarbij elektriciteit en warmte ontstaat. Ook biedt het voor de landbouw eventueel nieuwe kansen. Doel van de eindverhandeling is het biogaspotentieel te bepalen aan de hand van semi-continue testen en onderzoek uit te voeren naar de waarde van het restproduct, ook digestaat genoemd.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001938120