Integraal waterbeheer in het bekken van de Scheebeek: analyse op microniveau van de relatie tussen waterkwaliteit- en waterkwantiteitproblematiek : Het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen.

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
Integraal waterbeheer in het bekken van de Scheebeek: analyse op microniveau van de relatie tussen waterkwaliteit- en waterkwantiteitproblematiek : Het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; D'hondt, Jody
Jaar:
2007
URL:
http://hdl.handle.net/10046/332 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2007
Paginering:
V, 87 p. + bijl. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.MIL.2007/8 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk industrieel ingenieur milieukunde, Lager gelegen gebieden in Vlaanderen krijgen meer en meer te kampen met overstromingsproblemen. Oorzaken daarvan zijn het bouwen in vroegere overstromings- en moerasgebieden, via rioleringsnetwerk het hemelwater vlugger naar laaggelegen gebieden transporteren en de verstedelijking van het buitengebied in Vlaanderen. Uit die verstedelijking volgt verharden van de bodem, ontbossing, rechttrekken van de waterlopen, minder overstromingsgebieden, … Al deze zaken leiden tot minder verdamping en infiltratie, waardoor steeds meer hemelwater versneld wordt getransporteerd naar de lager gelegen gebieden. In een natuurgebied is er slechts een minimale waterafvoer. Er is een grote infiltratie en verdamping dankzij de planten. Bij verharding echter is er een maximale waterafvoer en een minimale infiltratie en verdamping. De doelstelling is het bekomen van aanbevelingen om wateroverlast te verminderen, waterretentie te bevorderen en de kwaliteit van de Scheebeek te verbeteren.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001938115