Van doodsdrift tot hechtingstheorie : het primaat van het kind bij Freud, Klein en Hermann.

Type:
boek
Titel:
Van doodsdrift tot hechtingstheorie : het primaat van het kind bij Freud, Klein en Hermann.
Auteur:
Geyskens, Tomas; Van Haute, Philippe
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : Boom, cop. 2003
Paginering:
184 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.414.33 GEYS 03 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9053529446
Onderwerp:
Freud, Sigmund
Gehechtheidsrelatie
Moeder-kindrelatie
Psychoanalyse
Samenvatting:
In 'Van doodsdrift tot hechtingstheorie' onderzoeken de auteurs, beiden verbonden aan het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie (KU Nijmegen/KU Leuven), de klassieke psychoanalytische noties van doodsdrift en hechting in het werk van Freud en de Amerikaanse psychoanalytica Melanie Klein. Geyskens en Van Haute betogen dat de introductie van het begrip doodsdrift niet leidt tot een beter begrip van de hechting. Bij Freud en Klein blijft de hechting van het kleine kind aan de moeder een secundair verschijnsel, voortkomend uit lichamelijke afhankelijkheid. De auteurs daarentegen zien, in navolging van de minder bekende Hongaarse psychoanalyticus Imre Hermann (1899-1984), deze hechting als een primaire, spontane neiging. Het boek is een degelijke studie (die enige bekendheid met het psychoanalytisch jargon vooronderstelt) waarin duidelijk wordt dat het psychoanalytisch gedachtegoed voortdurend in ontwikkeling is. Freud en de psychoanalytici na hem gingen ervan uit dat het kind zich aan de moeder hecht omdat het voedsel en liefde nodig heeft om te overleven. Dat standpunt blijkt echter niet houdbaar te zijn: het kind hecht zich spontaan aan zijn moeder. Hoe kunnen we de hechting als een primaire drift begrijpen en tegelijkertijd trouw blijven aan Freuds pathoanalyse van het bestaan?
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001930731