Directeur in een basisschool : een veelzijdig leid(st)er.

Type:
boek
Titel:
Directeur in een basisschool : een veelzijdig leid(st)er.
Auteur:
Devos, Geert; Aelterman, Antonia; Engels, Nadine
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
92 p.
Nota:
Verschenen als cahier bij de losbladige publicatie Schoolleiding en - begeleiding 2.
Aflevering 13 van Personeel en Organisatie.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.458.1 DEVO 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030190288
9789030189541
9030190280
9030189541
Onderwerp:
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Schoolleiding Basisonderwijs
Samenvatting:
Recente signalen wijzen uit dat directeurs in het basisonderwijs gebukt gaan onder een sterke overbelasting. Aangezien het functioneren van de directeur een grote impact heeft op het functioneren van de hele school, worden deze signalen best ernstig genomen. Het schoolklimaat, het functioneren van de leerkrachten en het welbevinden en de prestaties van de leerlingen staan immers op het spel. Maar hoe is het nu precies gesteld met het functioneren en welbevinden van die directeurs in het basisonderwijs? Hoe beleven directeurs hun job en hoe vatten ze hun taken op? Welke persoonlijke kenmerken n welke omgevingsfactoren bepalen hoe ze hun functie beleven? Hoe komt het dat sommige directeurs beter opgewassen blijken te zijn tegen hun taak, een positiever schoolklimaat weten te scheppen en een meer tevreden leerkrachtenteam achter zich hebben, dan sommige collega's? Directeur in een basisschool beschrijft de resultaten van een onderzoek dat op deze vragen een antwoord zocht. De auteurs brengen, In kaart hoe directeurs in de realiteit functioneren: hoe ze hun taken opvatten hun tijd indelen hun leerkrachten coachen hun besluiten nemen en hoe dit alles doorweegt op hun totale functioneren en welbevinden Concrete voorbeelden, citaten en cases uit het onderzoek geven de lezers een blik op "het leven zoals het is" van directeurs. En wat blijkt? Leerlinggerichte directeurs die vooral sterk zijn in pedagogische ondersteuning, in vergelijking met regelgerichte en gematigde directeurs, kunnen het beste weerwerk bieden tegen de werkdruk en makkelijker een gezond schoolklimaat scheppen. Maar ook deze directeurs worden door overbelasting in hun functioneren en welbevinden bedreigd. Directeur in een basisschool sluit dan ook af met een aantal dringende beleidsaanbevelingen om de overbelasting van directeurs te ondervangen. Er wordt onder andere gepleit voor een duidelijk competentieprofiel meer ondersteuning op bovenschools niveau een extra kwalificatie voor de functie van directeur. En ding, Is duidelijk: een waaier van maatregelen zal nodig zijn om deze complexe n dringende problematiek aan te pakken. Directeur in een basisschool richt zich niet enkel tot directeurs en leerkrachten uit het basisonderwijs. De problematieken die hier aan bod komen zijn ongetwijfeld herkenbaar voor al wie zich bekommerd om de leiding van een onderwijsinstelling.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001930668