Zo gezegd, zo gerekend! : tafelboekje : oplossingen.

Type:
boek
Titel:
Zo gezegd, zo gerekend! : tafelboekje : oplossingen.
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Plantyn, [s.d.]
Paginering:
2 dl. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.475.4 ZO GEZEGD (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.475.4 ZO GEZEGD (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Wiskunde Basisonderwijs
Samenvatting:
Zo gezegd, zo gerekend! is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in verband met nieuwe methodieken, op inzichten vanuit de handelingspsychologie, op praktijkervaringen tijdens de experimenteerfase van de methode en uiteraard op de eindtermen en leerplannen voor wiskunde. De methode biedt levensechte situaties aan van waaruit de leerlingen stapsgewijs aan het denken gaan om tot correcte oplossingen te komen. We kunnen dus terecht spreken van realistisch rekenonderwijs. Het denkproces verloopt van het materiële, via het schematische naar het mentale niveau. Op elk van deze niveaus speelt het verbale een belangrijke rol. Vandaar de naam Zo gezegd, zo gerekend!. De grote inbreng van de leerlingen komt tot uitdrukking in de eigen constructies van oplossingswijzen. Aanvankelijk zijn die intuïtief en informeel. Later groeien ze uit tot formele en reflectieve werkwijzen. Belangrijk daarbij is het interactieve karakter van de aanpak. De kinderen werken dan ook geregeld samen met een partner of in groepjes. Zo wordt de wiskundetaal op een spontane manier verworven. Allerlei begrippen en vaardigheden worden daarbij geregeld herhaald en komen terug op een hoger niveau in de opeenvolgende leerjaren. Zo gezegd, zo gerekend! heeft aandacht voor de belangrijkste aspecten van zorgbreedte. Er wordt gewerkt met een eenvoudig model van differentiatie. De uitgave biedt verschillende middelen om te evalueren, zowel op korte termijn via een permanente evaluatie tijdens en na de les als op (middel)lange termijn via een aantal toetsen of controletaken. Na een toets wordt altijd aandacht besteed aan het noodzakelijke remediëringswerk.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001930256