Vlaanderen gepeild! : 2009.

Type:
boek
Titel:
Vlaanderen gepeild! : 2009.
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2009
Paginering:
336 p.
Nota:
Verslag van studiedag 1 oktober 2009 te Brussel
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Vlaanderen Statistieken
Waardeonderzoek Vlaanderen
Samenvatting:
- Levensbeschouwing en maatschappelijke participatie: Is levensbeschouwing nog steeds een motiverende factor? - Burgerschapsconcepten in Vlaanderen: een internationale vergelijking - Antecedenten en gevolgen van baanonzekerheid in Vlaanderen tussen 1996 en 2007 - Analyse van risicogroepen in functie van de economische conjunctuur - Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, 1998-2008 - Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid - Vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen - Cultuurparticipatie in de levensloop - Surveyklimaat en de bezorgdheid voor privacy - Het verband tussen het lokale cultuuraanbod en cultuurparticipatie - De gewenste en verwachte pensioenleeftijd in Vlaanderen: een onderzoek naar de determinanten - De Vlaming en zijn (on)veiligheidsgevoelens: Ongelijk verdeeld en verspreid? - De relatie tussen internetgebruik en politieke participatie in Vlaanderen - Echtscheiding en sociaal kapitaal in Vlaanderen
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001930192