Verantwoord schoolmanagement : bouwen aan een verantwoordelijke school

Type:
boek
Titel:
Verantwoord schoolmanagement : bouwen aan een verantwoordelijke school
Auteur:
Siebens, Herman
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
150 p.:ill.
Nota:
Verschenen als cahier bij de losbladige publicatie Schoolleiding en - begeleiding 2.
Aflevering 13 van School en samenleving.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.450.4 SIEB 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9030189592
9789030189596
Onderwerp:
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Samenvatting:
De overheid schenkt scholen meer vrijheid om hun eigen beleid uit te stippelen. Allerlei betrokken partijen, zoals ouders, de omgeving, de media,... houden scholen dan ook nauwlettend in de gaten. Van schoolleiders wordt immers verwacht dat ze een 'goed' of 'verantwoord' schoolbeleid voeren. Maar wat moeten we ons voorstellen bij een verantwoord schoolbeleid? Betekent dit dat scholen zo succesvol mogelijk moeten zijn en zoveel mogelijk leerlingen moeten werven? Of dat ze vooral moeten focussen op hun beleidsvoerend vermogen? Dat ze dus nóg meer aandacht moeten besteden aan hun schoolorganisatie? Dit cahier zet uiteen welke maatschappelijke fenomenen de aandacht voor verantwoord schoolbeleid stimuleren en analyseert de verschillende betekenissen van het begrip 'verantwoordelijkheid'. Het toont wat de toegevoegde waarde is van een verantwoord schoolbeleid en snijdt concrete thema's en problematieken aan. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de rol die is weggelegd voor alle medewerkers van de school en in het bijzonder aan de rol van de directeur. Er wordt ook getoond hoe verantwoord schoolbeleid aansluit bij de actuele idee van beleidsvoerend vermogen. De auteur toont overtuigend aan dat er nood is aan een denkkader waarbinnen onderwijsmensen op zoek kunnen gaan naar de criteria voor een goed schoolbeleid. Hij pleit voor een discipline 'schoolethiek', naar analogie met de bedrijfsethiek, die ons toelaat de ethische kwaliteit van een schoolorganisatie te bepalen. Hij stelt hierbij het basisprincipe van zorg voor alle betrokkenen centraal. Dit cahier biedt elke directeur van een school een stevig fundament om zijn school toekomstgericht op te bouwen. Voor de keuzes en dilemma's waar hij dagelijks voor geplaatst wordt is het richtinggevend.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001928010