Weten/meten is niet genoeg : een handleiding bij het gebruik van indicatoren in het sociaal-cultureel werk.

Type:
boek
Titel:
Weten/meten is niet genoeg : een handleiding bij het gebruik van indicatoren in het sociaal-cultureel werk.
Auteur:
Geurs, Cor
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2003
Paginering:
93 p.
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Kwaliteitszorg Sociaal-cultureel werk
Samenvatting:
In de gehele sociaal-culturele sector (en daarbuiten) krijgt het werken aan kwaliteit steeds meer aandacht. In deze tendens speelt het verzamelen van geobjectiveerd materiaal, ook wel meetgegevens genoemd, een belangrijke rol. In het streven naar kwaliteitsvol werk én de bijbehorende kwaliteitsverbetering is het niet genoeg om af te gaan op 'vermoedens'. Het boekje zal aantonen dat het verzamelen van meetgegevens méér is dan het verzamelen van bewijsmateriaal voor het behalen van de objectieven (= doelstellingen). Het meten is een integraal onderdeel van het werken aan kwaliteit, vandaar ook de veelzeggende slogan: "Meten is niet alleen weten, maar ook verbeteren". Het verzamelen van gegevens geeft aanleiding tot meer kennis over en bewustzijn binnen de organisatie. Deze geobjectiveerde kennis geeft dan weer aanleiding tot verbeteringen en/of aanpassingen. Naast de nodige theoretische kadering van het thema, geeft het boekje een gestructureerde systematiek om een volledig meetsysteem te ontwikkelen. Zowel de theorie als de methodieken worden gekaderd aan de hand van sprekende voorbeelden. De lezer zou in staat moeten zijn om de nodige meetinstrumenten te ontwikkelen. Zo zal dit leerboekje de eerste stap vormen in een organisatieproces om de werkzaamheden te sturen op basis van geobjectiveerde meetgegevens.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001923895