De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen.

Type:
boek
Titel:
De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen.
Auteur:
De Bens, Els; Raeymaeckers, Karin
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : LannooCampus, 2010
Paginering:
523 p. : ill.
Nota:
PS01.BP.0184.4.BIS Schenking Van Bauwel, Sofie [2014]
Plaatsnummer:
SQR.092.6 BENS 10 (Luipaardstraat Kortrijk)
SQR.092.6 BENS 10 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789020989472
Onderwerp:
Belgian newspapers History
Dagbladen België
Dagbladen Geschiedenis
Pers
Press History
Samenvatting:
DEEL I : ANALYSE VAN DE BELGISCHE DAGBLADMARKT: TRENDS EN UITDAGINGEN 1. Een historische terugblik : van het ancien régime tot en met de Tweede Wereldoorlog 2. Concentratiebewegingen in de Belgische naoorlogse pers 3. Analyse van de kosten- en inkomstenstructuur van de dagbladpers 4. Evolutie van de oplage en de marketingstrategieën gericht op lezers 5. Analyse en evolutie van de reclame-investeringen 6. Analyse van de distributie 7. Onlinedagbladen en onlinejournalistiek 8. Journalist zijn in België 9. Meer tabloidisering of meer kwaliteit? Vormelijke en inhoudelijke aspecten van de Belgische dagbladen 10. Steun aan de dagbladpers DEEL II : DOORLICHTING VAN DE PERSGROEPEN 1. Corelio 2. De Persgroep 3. Concentra 4. De krantengroep Rossel 5. IPM: La libre Belgique en La Dernière Heure 6. Vers L'Avenir/Medi@bel/Corelio 7. De Waalse socialistische dagbladpers, Deze vierde editie is helemaal up-to-date gemaakt en dus onmisbaar om nieuwe tendensen te duiden: verschuivingen binnen de mediagroepen, ambities van Belgische krantengroepen om over de landsgrenzen heen uit te breiden, strategieën om lezers en adverteerders te lokken, nieuwe kranteninitiatieven, een toenemende concurrentiestrijd, de uitbreiding van de online-activiteiten en de overschakeling naar het tabloidformaat. Ook de journalistieke praktijk, de Nieuwe Raad voor Journalistiek en de gevolgen van de nieuwe wet op de bescherming van de journalistieke bronnen krijgen in deze editie meer aandacht. En resultaten van onderzoek over inhoudelijke trends bij dagbladen komen uitgebreider aan bod. Nieuw is bovendien een uitgebreid namen- en zakenregister, waardoor 'De pers in België' ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Om meer inzicht te geven in de situatie van de hedendaagse pers en ook de malaise die op de Staten Generaal van de Media werd aangekaart te duiden, brengt het boek in een eerste deel een volledig historisch overzicht. Verder maken de auteurs de lezer vertrouwd met de typische dagbladeconomie: de achtergronden en gevolgen van mediaconcentratie, de inkomsten- en kostenstructuur van dagbladen, een analyse van de lezers- en van de reclamemarkt, de distributie, de digitale ontwikkelingen, de positie van journalisten en de werking van redacties, trends in inhoud en vorm, zin en onzin van steunmaatregelen. Deze hoofdstukken schetsen een algemeen theoretisch kader waarbij steeds naar voorbeelden van de Belgische dagbladsector verwezen wordt. In het tweede deel brengen de auteurs het meer gedetailleerde levensverhaal van de verschillende dagbladen. (bron: covertekst)
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001896114