Wegwijs in het Vlaamse onderwijs : onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht.

Type:
boek
Titel:
Wegwijs in het Vlaamse onderwijs : onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht.
Auteur:
Imbrecht, Ingrid; Van Petegem, Peter
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005
Paginering:
244 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.451.2 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.451.2 VANP 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9030187417
Onderwerp:
Onderwijs Vlaanderen
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Samenvatting:
Het onderwijs in Vlaanderen is goed georganiseerd, maar niet altijd even doorzichtig. De verantwoordelijkheid voor het algemene onderwijsbeleid ligt bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast zijn er ook de onderwijsnetten, de scholengemeenschappen en de individuele scholen. Ze hebben elk hun specifieke bevoegdheden. Wie in het onderwijs goed wil functioneren of aan het onderwijsbeleid wil deelnemen, kan maar best grondig geïnformeerd zijn over de structuur en de werking ervan. Dit boek is opgevat als een wegwijzer. Na een algemeen overzicht van het Vlaamse onderwijssysteem, volgt in aparte delen een beschrijving van de onderwijsniveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, onderwijs voor leerlingen met speciale leerbehoeften, volwassenenonderwijs en andere onderwijsvormen. Net als andere werknemers zijn ook de personeelsleden in het onderwijs gebonden aan wetten en regels. Die reglementering wordt beknopt toegelicht. Op het einde van het boek is heel wat praktische informatie te vinden over solliciteren, vergoedingen, vakbonden en andere verenigingen, relevante tijdschriften, enz. Waar mogelijk is de informatie aangevuld met verwijzingen naar websites. Kortom: Wegwijs in het Vlaamse onderwijs brengt de onderwijsorganisatie en het onderwijsbeleid op een verhelderende manier in kaart. In die zin is dit boek geschikt voor toekomstige of beginnende leerkrachten en voor iedereen die inzicht wil verwerven in het Vlaamse onderwijssysteem.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001302898