De strijd om het curriculum : onderwijssociologische perspectieven op inhoud, vorm en zeggenschap

Type:
boek
Titel:
De strijd om het curriculum : onderwijssociologische perspectieven op inhoud, vorm en zeggenschap
Auteur:
Veugelers, Wiel; Bosman, Rie
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2005
Paginering:
170 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.450.42 VEUG 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044118277
Onderwerp:
Onderwijssociologie
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Samenvatting:
Over de vraag wat leerlingen op school moeten Ieren, wordt verschillend gedacht. Ook over de wijze van leren is er veel discussie, zoals nu weer blijkt bij `het nieuwe leren' en het competentiegericht opleiden. En wie bepaalt eigenlijk wat leerlingen moeten leren - is dat de overheid, de docent of de arbeidsmarkt? Deze vragen staan centraal in de bijdragen in deze bundel. Curriculumvernieuwing wordt gezien als een permanente strijd tussen betrokkenen, zoals overheid, maatschappelijke groeperingen, ouders, docenten en leerlingen. Het gaat daarbij om de zeggenschap over inhoud en vorm van het leren op school. Onderwijssociologen en andere onderwijswetenschappers laten in dit boek, op basis van hun onderzoek. zien hoe het onderwijs momenteel wordt vernieuwd, welke discussies in de diverse sectoren worden gevoerd en welke praktijken zich ontwikkelen. Naast zeven bijdragen over het Nederlandse onderwijs, wordt de strijd om het curriculum in een internationaal perspectief geplaatst en is er aandacht voor ontwikkelingen in het Vlaams onderwijs. De Nederlandse bijdragen richten zich op onderwerpen als: de mogelijkheden die een grotere autonomie voor scholen biedt voor een schoolspecifieke invulling van het curriculum, de opmars van het competentiegericht opleiden, de wenselijkheid van het onderwijzen van abstracte normen in het onderwijs, het realiseren van een brede ontplooiing in het beroepsonderwijs, de opvattingen van docenten over de invoering van het studiehuis en de wijze waarop docenten de opeenvolgende vernieuwingen ondergaan en er een eigen invulling aan proberen te geven. Met deze onderwijssociologische perspectieven op het curriculum willen de auteurs een bijdrage leveren aan een meer open discussie over wat leerlingen moeten leren, hoe leren vorm kan krijgen en wie bepaalt wat er wordt onderwezen.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:000908810