Wetenschappers : luxe of noodzaak?

Full text!
Type:
boek
Titel:
Wetenschappers : luxe of noodzaak?
Jaar:
2003
URL:
http://www.vrwi.be/publicaties/studiereeks-9 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Vlaamse raad voor wetenschapsbeleid, 2003
Paginering:
115 p.: ill.
Nota:
Acta
Plaatsnummer:
GKG.LWB.378 VRWB 03 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Onderwerp:
Wetenschappelijk onderwijs
Samenvatting:
De voorbije jaren hebben wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie in Vlaanderen een belangrijke impuls gekregen. Deze dynamiek bracht een betekenisvolle stijging van het onderzoekersbestand met zich mee en zal ook voor de toekomst onvermijdelijk gevolgen hebben. Het groeiend aantal instromende jonge vorsers die onderzoekservaring opdoen, en al dan niet doctoreren, zal ongetwijfeld leiden tot een toename van hoogopgeleide onderzoekers op de arbeidsmarkt. Voor onderzoekers liggen in principe verschillende wegen open. Traditioneel was het doctoraat gericht op een academische loopbaan. Vandaag behoort het wetenschappelijk onderzoek in een onderzoeksinstituut of een industrile onderzoeksafdeling meer en meer tot de mogelijkheden. Gepromoveerden komen ook steeds vaker terecht in kaderfuncties in de industrie, de overheid of de dienstensector. Wegens een gebrek aan systematische gegevens over de sectoren en beroepsprofielen waarin deze onderzoekers terechtkomen, lanceerde de Vlaamse, Raad voor Wetenschapsbeleid de onderzoeksopdracht 'Perspectieven uitgestroomde wetenschappers op de arbeidsmarkt'. Dit onderzoek is complementair aan het onderzoeksproject 'Doctoreren van onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten' dat zich vooral richt op het doctoreren zelf en de doorstroom binnen de universiteit. De bredere loopbaanperspectieven van vandaag hebben een weerslag op de opleiding en vorming van de doctorandi. Onderzoekers vervolmaken zich niet alleen op wetenschappelijk vlak, maar zullen zich ook belangrijke vaardigheden eigen moeten maken die in de brede arbeidsmarkt een toegevoegde waarde kunnen betekenen. Of en hoe de opleiding van de onderzoekers/doctorandi hierop inspeelt, gaat de VRWB na in de onderzoeksopdracht 'Doctoraatsopleidingen aan de Vlaamse universiteiten'. Hierin wordt onder meer de inhoud van de doctoraatsopleidingen aan de Vlaamse universiteiten onder de loep genomen en gesitueerd in internationale context. Zijn wetenschappers een luxe of een noodzaak? De VRWB, Vond de tijd rijp om die vraag te stellen en plaatste ze meteen op de affiche van zijn colloquium 2002. Creativiteit en analytische ingesteldheid behoren de wezenlijke eigenschappen van elke onderzoeker te zijn. Scherpe kritische zin is een gezonde en essentile steunpilaar voor elke wetenschapsbeoefening. Vormen de vaardigheden die onderzoekers in hun wetenschappelijke loopbaan verwerven een belangrijke meerwaarde in het bedrijfsleven en de overheidsadministraties? Moet de wetenschapper in de maatschappij een kritische rol spelen? Hoe essentieel zijn wetenschappers voor de totstandkoming van de Europese onderzoeksruimte? In de eerste sessie van het VRWB-colloquium 2002 worden de resultaten van de onderzoeksprojecten toegelicht. In de tweede sessie krijgen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de socialprofit sector en de overheid het woord. Wellicht zullen hun getuigenissen hier meer klaarheid brengen.
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:000761725