MLA

Kandono, Eiko, and Mako Taruishi. Marc, De Monteur. Haarlem: Gottmer, 1988.

APA

Kandono, E., & Taruishi, M. (1988). Marc, de monteur. Haarlem: Gottmer.

Chicago

Kandono, Eiko, and Mako Taruishi. Marc, De Monteur. Haarlem: Gottmer, 1988.